lördag 9 maj 2009

”Säkrare illegala aborter – en global nödvändighet”


Staffan Bergström – professor i internationell hälsa vid institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet, Solna – gästtalade under RFSU:s kongress.
Rubriken för hans anförande var det provokativa påståendet ”Säkrare illegala aborter – en global nödvändighet”, och det var med förväntan som publiken tog emot honom.

Bergström inledde sitt anförande med att tala om hur tacksam han var över att ha en så engagerad publik.
Han har jobbat som gynekolog i många år, bland annat tio år i Afrika som förlossningsdoktor. När han föreläser om mödradödlighet brukar han säga att han kommer från en annan planet. För under 30 års arbete som gynekolog i Sverige har han inte sett en enda mödradöd. Men under sina fem år i Maputo såg han över tusen mammor dö. Mammor som blödde ihjäl på tröskeln till den klinik han jobbade på. Sådant hör den andra planeten till, så stora skillnader är det när det gäller mödradödlighet.

I många länder är graviditet den främsta dödsorsaken för kvinnor mellan 15 och 45 år. Livstidsrisken för mödradöd är ett bra sätt att mäta hälsosituationen på. I Sierra Leone är det 1:6, det vill säga var sjätte kvinna dör i en gravidkomplikation.
I Sverige är samma risk 1:30 000. Alltså en kvinna på 30 000. Risken för en kvinna att dö en mödradöd är alltså fem tusen gånger högre i Sierra Leone än i Sverige. Det är den mest extrema orättvisan i världen, långt mycket större än om man till exempel jämför barn i olika delar av världen.
Mörkertalet är okänt, men troligen dör cirka 90 000 kvinnor i säkra aborter varje år. Det blir 250 kvinnor om dagen som dör i onödan.

I Etiopien är det cirka 20 000 mödradödsfall varje år, eller närmare 60 varje dygn. Det utgör cirka 30 procent av dödsfallen. Var tredje kvinnas död är alltså relaterad till osäkra aborter.
Det sker cirka 50 miljoner aborter i världen varje år. Cirka 20 miljoner är illegala och osäkra aborter av dessa, resten är legala och mer eller mindre säkra.
Alla illegala aborter är inte osäkra. Och det är viktigt, föri de länder med repressiva arbortlagar kommer det ta många år innan kvinnor får tillgång till lagliga säkra aborter. Eftersom vi vet att kvinnor som behöver få en abort gör det, även om det sker till priset för hennes hälsa.

Det finns som Staffan Bergström ser det tre stora hinder för säkra aborter:
* Lagstiftningen. Det finns många länder med lagstiftning som gör det omöjligt att få lagliga aborter. Nicaragua är ett exempel. Malta och Polen är andra.
* Tillgängligheten är det andra hindret. I Indien finns 54 000 gynekologer. Av dem är det 700 som jobbar inom offentlig vård ute på landsbygden. 700 i ett land med en befolkning på över en miljard människor. Tillgänglighet blir då ett avgörande hinder, även om aborter inte är oligaliga.
* Kunskap är det tredje hindret. Om man inte känner till att det finns rätt till abort kan man heller inte söka den hjälpen.

– Vi upptäckte för ett antal år sedan att magsårsmedicinen Cytotec (misorprostol) ledde till sammandragningar av livmodern och missfall om man tar fyra tabletter i slidans bakre ficka. Men den medicinen drogs in i USA, liksom i Pakistan. Och firman som tillverkar det har till denna dag vägrat registrera det för abort, trots att det finns massor av studier som visar att det fungerar.
– Trots det har denna kunskap, i väntan på legalisering av aborterna, gjort de illegala aborterna möjliga med detta preparat.

Staffan Bergström avslutade sitt anförande så här:

Rätt till liv är något betydligt mer komplierat än vad abortmotståndarna kallar aborter för. Den avgörande frågan är inte om man är för eller emot aborter. Den avgörande frågan är om vi kan, eller inte kan, acceptera den pågående slakten av 250 kvinnor varje dag på grund av osäkra aborter. Om det fanns ett krig med 250 0ffer om dagen skulle FN:s generalsekreterare vara där nästa dag. Men han är inte någonstans i samband med detta. Den som säger sig inte kunna acceptera abort eftersom det är ett tagande av liv måste istället acceptera att 250 kvinnor dör varje dag på grund av osäkra aborter.

För att provocera brukar jag avsluta mina föreläsningar i afrikanska länder med detta ’Every countriy has the maternal mortality its government deserves’.

Jag tror att göra illegala aborter säkrare med nuvarande repressiva lagstiftning i många fattiga länder är en viktig uppgift för hälsoarbetare i världen.

Text: Olle Castelius
Bild: Maria Gullmark

1 kommentar:

Anonym sa...

Åtskilliga av de kvinnor som dör eller skadas vid illegala aborter torde vara katoliker. Varför ställs inte påven och/eller katolska kyrkan inför internationell domstol för brott mot mänskligheten?
Siv Fridman