tisdag 29 juli 2014

Behöver vi införa en samtyckeslag?


Under tisdagseftermiddagen anordnade RFSU ett panelsamtal i Pride House om samtyckeslagstiftning. Deltagare var Eva Diesen, jurist och forskare på Stockholms universitet, Lina Hjort, jurist och vänsterpartist samt Maria Andersson, generalsekreterare på RFSU. My Malmeström Sobelius, ordförande för RFSU Stockholm, var moderator.

Eva Diesen menade att det finns ett behov av att ändra lagstiftningen så att den går i takt med verkliga upplevelser. 90 procent av alla anmälda sexualbrott läggs ner och det kommer inte till kännedom vad de handlar om.
–  Det beror på att de inte går att bevisa, att det inte finns tillräckligt med resurser att utreda brotten och att polisarbetet är slarvigt gjort. Det är en betydande straffrihet när det kommer till våldtäkter och detta måste ändras, sa hon.

Lina sa att många debattörer blandar ihop samtyckesreglering med omvänd bevisbörda.
– Det är alltid åklagaren som har bevisbördan. Misstänkta gärningspersoner ska inte behöva bevisa sin egen oskuld.
Hon sa också att många har svårt att förstå att bedömningen sker i två steg. Det första steget är objektivt och går ut på att fastslå om en våldtäkt har begåtts eller inte. Det andra steget är om gärningspersonen har förstått att det begåtts en våldtäkt.
– En samtyckesreglering förändrar bara den objektiva beskrivningen. Vi måste prata om hur vi ska hantera problemet med gärningsmannen inte har fattat att det är en våldtäkt.

Maria Andersson höll med Lina och sa att RFSU också anser att det är ett stort problem att så få anmälningar går till åtal. RFSU tror inte att en samtyckesreglering är lösningen på problemen, men vill ha en slags haveriutredning som ska granska varför så få anmälningar leder till åtal och så få åtal leder till fällande domar. Man bör också titta på möjligheten att införa oaktsamhetsbrott, såsom i Norge, menade hon.

Varför kan man inte göra allt detta och ändå införa en samtyckesreglering? frågade My.
– Det finns mycket som tyder på att det bli ännu mer fokus på offret. Om det inte leder till fler fällande domar är det risk att det blir ett slag i luften. Men nu finns det ett beslut om att utreda lagstiftningen en gång till så vi får se vad det leder till, sa Maria.
Eva höll inte med utan vill se mer drastiska förändringar i lagstiftningen redan nu.
– Sexualbrottslagstiftningen har utvecklats med små justeringar. Det är typiskt jurister. Jag tycker att man måste göra en feministisk maktanalys över sexualbrottslagstiftningen och ändra den i stort, inte bara småpeta i befintlig lagstiftning.
Lina sa att det finns andra vägar att gå. Hon berättade att det gjorts en stor kartläggning om hur våldtäkter hanteras i olika polisdistrikt. Den visade att det skiljer sig enormt mellan t.ex Stockholm och Västernorrland.
– Det är ett internt utredningsarbete som pågår och som ska bli intressant att följa. Här ska vi lägga ett stort fokus! Det finns en så otrolig förhoppning om att juridiken ska kunna lösa en massa sociala problem.

Missa inte RFSU:s föreläsning "Ja tack, slå mig gärna… tills jag säger stopp!" kl.16 i Hörsalen. Där kommer vi bland annat ta upp vad "vaniljsexutövare" kan lära sig av BDSM-rörelsen när det gäller samtycke.

Inga kommentarer: