söndag 20 juli 2014

Förkonferens om kriminalisering av hivpositiva

Idag söndag hölls det en förkonferens om kriminalisering av människor som lever med hiv som Andreas och Marielle deltog i. Andreas höll en presentation i en av dagens workshops Workshopen handlade om folkhälsolagar som alternativ till att använda brottsbalkar. Susan från Australien beskrev deras smittskyddslag som hon menade var ett alternativ till brottsbalken pga att man då skulle kunna komma ifrån personligen tuffa och medialt uppmärksammade rättegångar. Istället fanns det olika steg som hälsopersonal kunde ta till för att uppmuntra eller ibland tvinga hivpositiva så att dom sköter sig dvs. inte utsätta andra för risk att infekteras av hiv.

Andreas å sin sida beskrev den svenska smittskyddslagen med de förhållningsregler som finns samt möjligheten till tvångsisolering. Även om Sverige har dömt ett 50-tal hivpositiva till fängelse så är inte smittskyddslagen bättre pga sina regler, och det stigma den skapar. Inte minst då vi är på rätt väg i Sverige med att undvika eller minska antalet åtal och fällande domar i och med den smittsamhetsrapport som Smittskyddsinstitutet släppte i höstas.

Den som är intresserad av ämnet kan läsa mer på http://www.hivjustice.netBild på Edwin J Bernard som var en av arrangörerna av förkonferensen.

Inga kommentarer: