torsdag 31 juli 2014

Vi måste jobba i allianser mot högerextremism

Efter Europavalet hände något. Högerextremister och nationalister kom in i regeringar och fick mer röster och större utrymme att synas och höras. RFSU valde att göra föreläsningen på Stockholm Pride, om hur högerextrema och konservativa krafter i Europa påverkar HBTQ-rättigheter och aborträtt, innan valet till Europaparlamentet vilket med rätt blev ett välbesökt seminarium i Ekoteket i Pride House.

Enligt paneldebattörerna, Stefan de Vylder (författare och nationalekonom), Emilie Weiderud (RFSU:s aborträttsnätverk) och Mikael Gustafsson (EU-parlamentariker för vänsterpartiet), har högerextremister en förlegad, patriarkal och hetronormativ syn på världen där de inskränker rättigheterna av alla som inte tillhör deras egen grupp. Det är heller inte förvånande att högerextrema partier har fått en frammarsch i EU och vann många mandat i Europaparlamentsvalet i våras.
- Det är inte så oroande att högerblocket, med sina 360 platser, har många mandat i parlamentet, utan det är oroande att högerextrema har 52 platser som kan fungera som vågmästare, menar Mikael. Men eftersom parlamentet sällan är fullt vid omröstningar från högerblockets sida är inte Mikael speciellt orolig att de högerextrema ska ha så mycket inflytande om så länge de inte ingår i de stora allianserna.

Stödet för HBTQ-rörelsen är större nu någonsin än tidigare, Malta blir allt HBTQ-vänligare och påven har stort inflytande i de katolska länderna med sin kampanj för samma grupp.
- Jag har sett en framgång för HBTQ-rörelsen då de högerextrema kan vara för dem och hävda att de arbetar för mänskliga rättigheter, men totalt glömma kvinnorsrättigheter till abort. Aborten har på senare år fått bakslag med den organisaerade gruppen One of Us. Irland säger att de inte har råd och kan fokusera på båda dessa grupper samtidigt och kan därför komma undan nöjt med att de arbetar för HBTQ-rörelsen.

RFSU:s förbundsordförande Kristina Ljungros som är moderator undrar därmed vad vi kan göra åt situationen och om det finns lösningar på motgångarna?
- Kraften i civilsamhället har betydelse för vad som tas upp på EU nivå. Estrellarapporten var mitt största personliga misstag där jag insåg för sent att jag inte hade civilsamhället med mig, säger Mikael. För att lyckas måste vi mobilisera människor först och sen bygga upp en rapport igen. One of Us är sjukt bra på att jobba strategiskt, vi måste bli bättre på det och organisera oss.

- USA har valt att fokusera intersektionellt på reproduktiva rättigheter. För att ge ett exempel har olika grupper kommit samman kring rätten att ha/inte ha barn. Högerextrema tycker ofta att vissa grupper får för många barn och vill inskränka rätten att bestämma själva, därför har grupper börjat arbeta mellan anti-rastistiska grupper, feministiska grupper och HBTQ-grupper för att motverka denna mänskliga rättighet. De kikar inte bara på lagar utan kollar på allt kring hur vi skapar ett samhälle. Jag tror det är viktigt att vi arbetar i breda allianser och arbetar tillsammans för ett bättre samhälle.

En stor lättnad hördes i publiken när Emilie berättade om att det finns hopp. Om vi kan få till organiserade paraplyallianser så kan vi bättre samla kraft tillsammans för att arbeta mot högerextremism och för rätten till att välja, vara och njuta.

Inga kommentarer: