onsdag 30 juli 2014

När tvåsamheten skaver

När Malin Dahlström och Magnus Hübner från RFSU Stockholms Fria relationsgrupp presenterade utmaningarna med tvåsamhetsnormen var det nog många i publiken som kände igen sig. Magnus var dock noga med att betona att det som känns självklart här, inne i Pride House, inte nödvändigtvis är det utanför, i samhället i stort. Och Fria relationsgruppen bildades just för detta: att fokusera på de relationer som det inte är så stort fokus på i samhället annars.

I sitt samtal berättade Malin och Magnus att de känner att tvåsamhetsnormen är både stark och snäv.
– Även om du själv definierar som att du lever i en tvåsam relation, så finns det förväntningar på exakt hur den ska se ut. Det är inte självklart att åka på semester med en kompis istället för sin sambo, att skaffa barn ensam eller flytta isär även om man fortsätter att vara tillsammans, sa Malin.

Malin berättade också om relationstrappan. Om hur vi förväntas 1. bli ihop, 2. flytta ihop, 3. gifta oss, 4. skaffa barn. Det ska ske i en viss ordning och i en viss takt. Om man avviker från denna, eller stannar kvar på ett steg för länge, så ser folk det som något konstigt. Och det görs antaganden i form av frågor som ”Vad gör din man?” ”När ska ni skaffa barn?” ”Har du inte hittat någon än?”

Just det sistnämnda formuleras också ibland som ”Vad synd att hen inte hittat någon än”, som om den som inte har en tydlig relation alltid är ensam. Dessutom händer det att man som ”singel” blir utestängd från flera områden i livet eftersom man inte passar in i andras förväntningar om hur man ska leva.
– Omgivningen skapar en ensamhet åt mig som jag inte själv hade, t.ex genom att inte ringa och ”störa” sent på kvällen. Mitt jag tappar sammanhang på bekostnad av vårt vi, sa Malin.

Det är också så att ju längre bort från normen en relation kommer, desto mindre legitim blir den. Det märks både inför andra i den nära omgivningen och i samhället i stort.
– Om min släkt vill att jag tar med min partner på släktmiddag så känner jag att den relationen är viktig. Vi påverkas av hur vi blir bemötta. Hur viktig blir en relation om jag aldrig får något gehör för den? frågade Malin.

Samtalet avslutades med några konkreta tips på öppna frågor som inte förutsätter hur den personen man pratar med lever sitt liv.
– Vi är många som tjänar på att börja tänka och prata på ett annat sätt, sa Magnus.

Inga kommentarer: