måndag 21 juli 2014

Förkonferens om kriminalisering pt 2

Under gårdagens kriminaliseringskonferens deltog även Marielle i en workshop. Den något krångliga titeln på denna workshop löd: "Hur kan vi förändra lagar och tillämpning av lagar med vetenskap". Syftet med workshopen var att sprida det goda exempel som Sverige numera utgör. I Marielles anförande framhöll hon bland annat att det är viktigt för det civila samhället att verkligen förstår straffrättens funktion och väsen. "Juridiken bryr sig inte om känslor utan de fakta som presenteras" sade hon bland annat.

I workshopen som leddes av UNAIDS Patric Eba deltog även Monica Ideström från Folkhälsomyndigheten som å sin sida framhöll behovet av gott samarbete mellan myndigheter och civilsamhället och Cecile Kazatchkine från Canadian legal network som beskrev den kanadensiska situationen. Intresset för Sverige och hur vi närmat oss en lösning för att stoppa obefogade åtal mot personer som lever med hiv är stor här i Melbourne. Efter inledningarna följde en livlig och spännande diskussion där enigheten om att mer och djupare kunskap om lagen och dess funktioner är nödvändig för förändring var stor.

Förutom de workshops som hölls under dagen hade åhörarna förmånen att få lyssna på bland annat Mikael Kirby, fd domare i australienska Högsta Domstolen och ledamot av UN commission on hiv and the Law och Victorias delstatshälsominister David Davids. Den senare gjorde ett bejublat anförande då han under mötet avslöjade att delstatsregeringen förbehållslöst lovade att se över de lagar som dels kan vara ett hinder för jämlik vård och dels som kriminaliserar handlingar specifikt för personer som lever med hiv.

Inga kommentarer: