lördag 19 juli 2014

Kollegor från världen

Vissa dagar är man mer stolt än andra att tillhöra International Planned Parenthod-familjen (IPPF). Så här dagarna före aidskonferensens början samlas företrädare för medlemsorganisationer från hela världen för att dela erfarenheter. Temat är såklart hiv och hivprevention och det arbete som görs runt om i världen av aktivister och andra är fantastiskt. Här kommer några exempel på vad vi fått höra berättelser om.

I flyktingläger i länder som Congo (krig), Filipinerna (naturkatastrof) och andra driver IPPF projekt för att stärka den sexuella och reproduktiva hälsan. Personer, särskilt kvinnor och barn riskerar inte sällan att utsättas för övergrepp när de är på flykt. Inte minst i början av en konflikt. I Afghanistan och Costa Rica arbetar våra kollegor med att förebygga hiv i fängelser genom sexualupplysning. 


Presentationen om uppsökande arbete bland homosexuella män och sexarbetare i Sudan sätter också saker i perspektiv. Båda företeelserna är förbjudna i Sudan och därmed är det både ett svårt och ett farligt jobb. Slutligen fick vi lära oss om sexualrådgivning via sociala medier i Swaziland. Behoven är stora och just nu jobbar man för att kunna erbjuda personlig rådgivning dygnet runt Alla jobbar inte i nerförsbacke.

Förutom dessa presentationer har vi från RFSU redovisat vårt arbete med att förhindra åtal för personer som lever med hiv i Sverige. Roligt eftersom vi har framgångar i baggaget att dela med oss av. 

Mycket av vår medverkan här i Melbourne kommer att handla om just detta. Hur Sverige gått från skämslistan till att vara på väg att bli ett föredöme. Mer om detta senare i veckan.

Inga kommentarer: