fredag 23 maj 2014

Årets RFSU-pris går till...


Salar Shalmashi på Järva mansmottagning! Läs mer om priset på rfsu.se 

Motivering: 
”Årets RFSU-pris tilldelas socionomen, psykoterapeuten och sexologen Salar Shalmashi, vars arbete bidrar till att stärka och sprida kunskap om sexuell hälsa hos män, migranter och personer med utländsk bakgrund.

Till Salar kommer män med olika bakgrunder och i olika åldrar för att få lätta sin oro, ställa frågor eller prata om sexualitet, om relationer eller lära sig mer om kondomer.

Genom föreläsningar, rådgivning och terapi på olika språk arbetar han för en öppen syn på sexualitet.

Man kan höra Salars energi och patos på konferenser och föreläsningar och möten, hans karakteristiska hesa röst – nu varvar Salar upp!

En tänkande och engagerad person, som i sitt arbete motverkar normer som begränsar och förtrycker och arbetar för människors självklara rätt till kunskap och stöd.”

Inga kommentarer: