lördag 24 maj 2014

Nu kör vi igång!

Vårkonferensens första dag kommer att ha fokus på vårt Idéprogram. Såhär ser dagen ut:


09.00 Incheckning, kaffe och smörgås på Postmuseet 

09.30 Konferensen öppnas av Kristina Ljungros 

09.45 Intro till idéprogramsprocessen 

10.00 Panelsamtas om surrogatmödraska. Deltagare: Barbro Westerholm, riksdagsledamot (Fp), Lena Marions (överläkare) och Jessika Svensson (v), moderator: Kristina Ljungros


11.00 Gruppdiskussioner, open space. Ämnen: surrogatmödraskap, Sex mot ersättning (bredare än enbart sexköpslagen), Abort, BDSMF, Jämställdhet, Samlevnadsformer 

11.30-13.30 Lunch i omgångar, gruppdiskussionerna pågår under tiden. 

Kl 13.30 Panelsamtal om samtyckeslag, deltagare: Petter Asp, Professor i straffrätt, Eva Diesen, forskar om sexualbrott och Anna Dahlbäck, advokat. Moderator: Victor Bernhardtz. 

14.00 Gruppdiskussioner, open space. Ämnen: Samtyckeslagstiftning, Feministisk grund, Delad föräldraförsäkring, Kön, Njutning och lust, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 

15.00 Fika 

15.30 Summera dagen 

16.00 Slut för dagen

Inga kommentarer: