lördag 24 maj 2014

Vem får bli vårdnadshavare vid surrogatmödraskap?

Frida Blom från RFSU Uppsala var med och diskuterade surrogatmödraskap på vårkonferensen. Foto: Daniel Ivarsson

– Vi har diskuterat vem det är RFSU egentligen ska jobba för. Är det surrogatmodern, föräldrarna eller barnet? Eller kanske alla tre, och i så fall – vem väger tyngst eller kan alla väga lika mycket? Det blir verkligen en värderingsfråga samtidigt som det är en kunskapsfråga. Jag tycker det är viktigt att ta upp hur svensk lag ska förhålla sig till internationellt surrogapmödraskap. För barnets skull behöver det vara tydligt vem som är vårdnadshavare. Som det det ut nu kan det vara svårt om surrogatmodern inte har svenskt medborgarskap, säger Frida Blom.

Inga kommentarer: