lördag 24 maj 2014

Adoptionsregler tvingar fram ofrivilliga giftermål


Idgie Ljunggren från RFSU Uppsala deltog i en gruppdiskussion om samlevnadsformer. Foto: Daniel Ivarsson

– Jag har lesbiska vänner som har varit tvungna att gifta sig för att få adoptera. Det tycker jag jag borde ändras. På hbtq-festivalen i Göteborg 2010 gjorde ett par en aktion under en dropin-vigsel. Paret gifte sig för att de skulle ha rätt till närstående adoption. Många heteropersoner verkade tro att vi borde vara glada av att det, men paret var noga med att påpeka att de gifte sig ofrivilligt – att de bara ingick i äktenskap för att det inte fanns någon annan möjlighet för dem. Jag tycker att man ska kunna ingå i någon annan typ av förädlakontrakt istället, säger Idgie Ljunggren.

Inga kommentarer: