söndag 25 maj 2014

Med mod, passion och uthållighet förändrar vi politiken

Vårkonferensens andra dag handlar om politik. Den inleddes med att Ingrid Frisk, sakkunnig på förbundskansliet och Maja Österlund, politisk föreningsutvecklare, gick igenom RFSU:s valkrav och gav konkreta tips på hur vi tillsammans kan påverka politiken på lokal, regional och nationell nivå.
– Mod och passion är det viktigaste när det gäller påverkansarbete. Med detta kommer du långt. Och så gäller det att vara uthållig. När den där politikern ser dig för fjortonde gången kommer hen att tänka "Okej, det är väl lika bra att prata om sexuell hälsa på en gång då." sa Ingrid.


Ingrid Frisk pratar valet 2014. Foto: Daniel Ivarsson


Hon berättade att riksdagen 2003 formulerade elva folkhälsomål. I dessa står det att det ska finnas samhälleliga förutsättningar för en god hälsa. Flera av folkhälsomålen, men särskilt målområde 8, berör våra frågor. Den lyder: "Möjligheten till trygg och säker sexualitet är grundläggande för individens upplevelse av hälsa och välbefinnande och samhället måste värna om de framsteg som gjorts inom om- råden som sex- och samlevnadsundervisning, familjeplanering och mödrahälsovård."
– Det är alltså inte något hittepå från RFSU utan något riksdagen fattat beslut om. Det är det här som gäller, sa Ingrid.

RFSU:s påverkansarbete handlar mycket om att öka politikernas kunskap och påverka attityder. Det blir särskilt tydligt när det gäller RFSU:s valkrav om äldres rätt till in sexualitet, som inte alla är bekväma med att lyfta.
– Det handlar också om att påverka attityden så att de som jobbar med äldre kan möta den äldre med respekt och tanken om att finns lust och längtan kvar till sex, närhet, ömhet och kärlek, sa Ingrid.

Efter att Ingrid gått igenom RFSU:s valplattform för 2014, tog Maja över och delgav deltagarna konkreta tips och råd att använda i det lokala påverkansarbetet.
– Det allra bästa verktyget är Sverigebarometern. I år kommer den i två omgångar. En som fokuserar på Ungdomsmottagningarna och som kommer inför Almedalsveckan, och en som vi släpper i augusti. Läs dessa, jämför mellan landstingen, skriv ut den och dela ut, uppmanade Maja.

Maja Österlund undrar om vi är redo. Foto: Daniel Ivarsson


Andra tips är att göra enkäter till politikerna för att kartlägga deras ställningstaganden, att anordna politikerutfrågning eller debatt samt att erbjuda sexualupplysning för politikerna.
– Många politiker tycker att det är lite pinigt att prata om sex. De behöver lära sig att prata sex utan att bli röda om kinderna. Och det är vi ju experterna på: Att prata sex och samlevnad utan att vara generade. Stöd dom att våga prata. Erbjud dom en kurs! tipsade Ingrid.

Politiken går förstås också att påverka via media. Genom att skriva debattartiklar och insändare eller starta ett upprop i sociala medier för att sätta fokus på en särskild fråga. Att samarbeta lokalt med andra organisationer, som t.ex RFSL eller Barnmorskesällskapen, är också något som kan ge bra effekt.

Efter den här maffiga genomgången fick lokalföreningarna dela upp sig i sina respektive regioner och uppmanades därefter att jobba fram en påverkansplan för en specifik fråga i sin lokalförening. Nog kommer vi att vara redo inför hösten!

Inga kommentarer: