tisdag 13 maj 2014

"Sluta använda ordet förspel!"

RFSU bidrar förstås också med ett föredrag under konferensdagen. Det är sexualupplysare Hans Olsson som berättar på temat Unga, sexualitet och sexualsyn. Vår sexualitet och våra relationer påverkas av det omgivande samhällets sexualsyn och det förändras över tid. Hans läste upp en text ur 1956 års handledning i sexualundervisning som bland annat tar itu med frågan vad man ska göra om det uppstår onaniepidemier på skolan. Den visar också på hur flickor skulle lära sig att hålla på sig och pojkar ska lära sig hur värdefullt detta är. Men hur mycket av detta lever egentligen kvar idag?
– Vi utgår fortfarande ofta från att driftstyrda pojkar ska hanteras av ansvarsfulla flickor. Men att exempelvis säga ”Man vet ju hur pojkar är.” är en förödande och farlig hållning som gör att gränser lätt överträds, säger Hans.Hans ber publiken att fundera över om sexualiteten är något positivt eller negativt i samhällets ögon. Svaren, efter några minuters diskussioner, blir att sexualitet är mer än det man har mellan benen och att det berör oss alla samt att hur man pratar om sexualitet beror på vilken kultur man kommer från.
–  Generellt har vi en hyfsat positiv syn på sexualitet i Sverige. Vi accepterar att unga har en sexualitet. Men samtidigt finns det ett ambivalent förhållningssätt. Vi vill också varna för de negativa konsekvenserna som kan uppstå, säger Hans.

På många håll i världen är sex och samlevnad i skolan väldigt kontroversiellt. Kondomer och könspraktiker kan man inte prata om. Men hur är det hos oss? Vad tycker vi att det är okej för unga att göra och i vilken ålder? När ska man berätta och vad? Är mellanstadieelever stora nog att få veta?
–  ”Lär dig så mycket du kan! Läs på bara!” säger vi om alla andra skolämnen. Men inte här… Det finns inget annat område där vi hindrar människor att skaffa kunskap.Måste man då berätta allt? Ska vi inte lämna något för eleverna att själva upptäcka?
– Givetvis måste man åldersanpassa sexualundervisningen. Men jag anser att om man inte berättar allt måste man definiera vad det är man inte ska berätta. Tänk på att det är i tystnaden som övergrepp sker och ohälsa skapas.

Många lärare är bekväma att prata om sexualitet ur ett samhällsperspektiv, men blir osäkra när det kommer till sexuella praktiker och handlingar. Här uppmanar Hans deltagarna att vidga begreppen.
– Använder ni fortfarande ordet förspel? Sluta med det. Sex är ju egentligen är allt, från ett möte med kramar, kyssar, flirt och smek. Många unga undrar ”Har jag haft sex?” ”Hur långt måste den vara inne för att det ska räknas.?” Det gör också att de utsätter sig för hälsorisker genom att inte skydda sig ordentligen. Genom att vidga begreppen jobbar vi förebyggande.

Inga kommentarer: