torsdag 8 maj 2014

Elev till lärare: Behöver du fortbildning i sex? Du är ju fullärd!


Jag träffar Maria Seläng och Christer Jonsson, som har bänkat sig vid ett av de runda borden på Folkets hus. De är båda NO/Ma-lärare på Själevadsskolan i Örnsköldsvik, en 7-9-skola med 200 elever och är två av närmare 100 deltagare på dagens konferens. 

– Vi har faktiskt aldrig varit på fortbildning i sex och samlevnad tidigare. Har inte ens vetat att de funnits men det förstår vi ju nu att det gör, säger Christer.

– Vi har väl inte direkt letat själva, men det har inte heller kommit från skolledningen. Fast nu har vi en skolledning som är bra på att föra ut denna typ av information.

Han säger att det var skralt med sex och samlevnad under utbildningen till lärare. Han fick någon kort kurs under sin utbildning om relationer medan Maria inte fick något.

De tar upp ett annat problem:
– Ett problem för oss är att många utbildningar är i södra Sverige. Möjligen finns det i Umeå eller Sundsvall. Men vi har i princip inte möjlighet att gå på fortbildningar som kräver övernattning.

– När det gäller sex- och samlevnadsundervisningen förlägger vi merparten i nian, berättar Maria och Christer. Då använder vi bland annat en del av det material som RFSU gjort. I nian gör vi besöker vi också ungdomsmottagningen, och så brukar UM komma till alla sjuor och berätta om vad de gör. I år har vi också varit på teater med Ung utan pung och eleverna gillade det mycket.

– Vi har ingen ämnesövergripande arbetsgrupp. Däremot arbetar NO och svenska ihop.

– Jag fick reflektioner från några elever i åttan igår när de fick höra att jag skulle på sex- och samlevnadskonferens: Behöver du det? sa de. Du är ju som fullärd.

Det låter som en bra förutsättning för undervisningen. Det säger något om att eleverna känner sig trygga och tror att de kommer att få en bra undervisning. För det här var elever som ännu inte hade fått sin sex- och samlevandsundervisning.

– Vi har ett ganska öppet klimat på skolan, säger Maria och Christer. Eleverna vågar komma och prata. Vi har ett par resurspersoner, som går in i klasserna och stöttar, vilket bidrar mycket till arbetsklimatet på skolan.

Inga kommentarer: