lördag 24 maj 2014

"BDSMF bör genomsyra hela Idéprogrammet"

I rummet där BDSMF diskuteras har det varit fullproppat med folk. Det är uppenbarligen en fråga som berör många. Nu pustar samtalsledare Lena Levin ut och sammanfattar hur diskussionerna gått:
– Vi har pratat mycket om samtycke. Det är kärnan i BDSMF-frågorna. Deltagarna har understrukit vikten av att fokusera på lust och på vår klassiska "må bra-känsla". Det har också handlat om rätten till den egna kroppen.

Någon direkt konflikt har inte uppkommit i samtalet, utan deltagarna har varit väldigt överens.
– Men det finns en oro att BDSMF inte riktigt tas på allvar inom organisationen. Och det finns en stark önskan om att BDSMF ska genomsyra hela Idéprogrammet, ungefär som hbtq gör. Vi har också pratat om att RFSU har ett folkbildningsansvar och att det är viktigt att jobba med opinionsbildning och kunskapshöjning, säger Lena.

Inga kommentarer: