torsdag 8 maj 2014

Relationer och sammanhang

Under lunchen och över den norska fjordlaxen träffar jag bildläraren Kristina Paulsson och resurspedagogen Matilda Vikström, som jobbar på Sävar skola, en av Umeås största F-9-skolor. Sävar ligger en och en halv mil utanför Umeå men är en del av kommunen.

Kristina och Matilda arbetar bland annat med livskunskap som alla elever får i årskurs 7 och 8. De har också deltagit i ett projekt med barn- och ungdomspsykiatrin i Umeå, och har därför gått en del fortbildningar kring bland annat likabehandling och psykisk hälsa. De tycker att skolledningen är väldigt stödjande i arbetet.

- Vi känner igen en del från andra kurser, till exempel KASAM-begreppet*, som du nämnde [dvs undertecknad från RFSU]. Och det har gett en del synvändor, att se på saker från ytterligare perspektiv.

- Och överlag har vi fått bekräftat att vårt arbetssätt är rätt utifrån det som togs upp på förmiddagen. Att det handlar mycket om självkänsla och att skapa goda relationer, menar Matilda.

- Vi ser ju i vårt arbete med eleverna att de har många frågor som rör sig kring relationer, som vad killarna tänker om tjejer och tvärtom. Ofta framstår tjejer och killar som mysterier för varann. 

Och där har undervisningen en viktig uppgift - att motverka sådana föreställningar, och att tjejer och killar skulle vara så olika. För hur kommer det sig, att de har gjorts till nån sorts mysterier för varann. Vilket ju också är någonting man kan prata med eleverna om. 

- Som bildlärare, säger Kristina, ser jag ännu mer vilka möjligheter jag har att ta upp  sexualitet och kön i undervisningen.*KASAM står för känsla av sammanhang och myntades av sociologen Aaron Antonovsky. KASAM har betydelse för människors upplevda hälsa. Han studerade vad som skapade känsla av sammanhang och påvisade vikten av att främja friskfaktorer i stället för att bara motverka riskfaktorerna, för att uppnå eller upprätthålla hälsa och välbefinnande.

Inga kommentarer: