lördag 24 maj 2014

Ska vi införa ett tredje kön?

Diskussionerna på temat kön kom att handla om allt från huruvida skolinformationen ska dela upp eleverna i pojk- och flickgrupper till frågan om ett tredje juridiskt kön.
– Idéprogrammet handlar ofta om identitet, praktik och preferens. Var kommer könet in? När jag är ute och håller sexualupplysning pratar jag om sexualitet: Homo-, hetero- och bi. Vi glömmer bort de andra aspekterna som har med kön att göra, sa en av deltagarna.

Inledningsvis tyckte deltagarna att ett tredje juridiskt kön vore bra. Att det behövs och att det faktiskt är konstigt att vi inte har det. Men så komplicerades frågan.
– Är det inte bättre att helt avskaffa juridiskt kön? Behöver vi verkligen ytterligare ett fack att stoppa in folk i? sa en av deltagarna.
– Men om vi avskaffar juridiskt kön blir det svårare att mäta jämställdhet, t.ex skillnader i löner mellan män och kvinnor eller skillnader i hälsa, sa en annan.

Inga kommentarer: