lördag 24 maj 2014

Delad föräldraförsäkring – en delad fråga


I en av vårkonferensens tolv gruppsamtal diskuterades hur RFSU ska förhålla sig till delad föräldraförsäkring. Deltagarna tog upp hur föräldraförsäkringen bör fördelas i familjer med fler än två vårdnadshavare  och i samkönade familjer. Hanna Blomqvist från Växjö frågar sig om det är en fråga som RFSU behöver driva över huvud taget. Foto: Daniel Ivarsson

– Vi har tagit upp om delad föräldraförsäkring verkligen är en fråga för RFSU. Jag tycker det är problematiskt att koppla skyldigheter till andra personers föräldraskap, som att tvinga dem att ta ut en viss mängd föräldraledighet. Man bör respektera olika önskningar och familjevillkor och snarare verka för att ge andra alternativ på ett sätt som inte är tvingande, säger Hanna Blomqvist.

1 kommentar:

Anonym sa...

Det finns kvinnor som hindrar pappan att ta ut en jämställd föräldraledighet pga egoism.

http://www.viforaldrar.se/artiklar/mammorna_hindrar

http://ekuriren.se/jobbpengar/1.2369025-mamma-har-sista-ordet-om-pappas-foraldraledighet