lördag 24 maj 2014

Surrogatmödraskap – för komplext, smalt och dyrtSurrogatmödraskap är en ständigt omdiskuterad fråga. Leila Swartling tycker att vi bör vara försiktiga med att ta ställning för metoden. Foto: Daniel Ivarsson

– Personligen tycker jag det finns alldeles för lite forskning och är en alldeles för komplex fråga för att ställa sig positiv till. Det är svårt att diskutera utan att ha provat hur det skulle fungera. En annan sak är att det skulle bli jättesvårt att få bli värdmamma eller att få barn med metoden om den infördes – det skulle handla om så få barn ändå. Hur mycket av samhällets pengar bör gå gå till de få fallen som det kan bli aktuellt för?

Inga kommentarer: