lördag 24 maj 2014

"Den omfattande datoriseringen får inte tränga ut vardaglig gemenskap"
Kristina Ljungros inleder Vårkonferensen med att citera ur 1990 års Idéprogram (som ju sedan har ersatts av en något modernare version): "Tillväxten har sitt pris. Därför måste RFSU ha en medveten hållning i samhällsfrågor, diskutera och ifrågasätta den teknologiska utveckling som åsidosätter människors bästa. Den omfattande datoriseringen får inte tränga ut vardaglig gemenskap. Mediamarknaden får inte dränka oss i underhållningsvåld och pornografi. Det kommersiella utbudet får inte förleda oss att värdera materiella ting högre än mänsklig samvaro."


Inga kommentarer: