fredag 20 maj 2011

HBT-certifiering av kliniken


På torgplats 5 diskuterades bland annat motionen om att HBT-certifiera kliniken. En besökare frågade varför det krävs att RFSL certifierar oss. Har vi inte tillräckligt med kunskap själva?
– Genom att låta RFSL göra det kommer vi överens om exakt hur det ska göras. Det är en färdig metod, ett färdigt paket. Det handlar också till viss del om att spara tid. Vi har ju en löpande verksamhet att sköta på kliniken, sa Christoph Lukkerz från FS som yrkar att första att-satsen i motionen bifalles.
(Motion 4: HBT-certifiera RFSU-kliniken "Vi yrkar att RFSU-kliniken blir hbt-certifierad samt att RFSU-förbundet skjuter till pengar så att detta blir möjligt.")

Inga kommentarer: