lördag 21 maj 2011

Ofrivllig barnlöshet och endometrios

En motion om att RFSU ska jobba mer mer frågor om ofrivillig barnlöshet avslogs men kongressen beslutade att frågorna däremot ska belysas under kommande mandatperiod. En motion om reproduktiv hälsa avslogs också, samt ett yrkande om att RFSU ska verka för ökad kunskap om sjukdomen endometrios.

RFSU:s tidning Ottar har skrivit om endometrios bland annat här.

3 kommentarer:

Kristoffer Triumf sa...

På vilka grunder anser RFSU att föreningen inte ska arbeta med de här frågorna?

Kristoffer Triumf sa...

På vilka grunder anser RFSU att föreningen inte ska arbeta med de här frågorna?

Anonym sa...

RFSU jobbar kontinuerligt med frågor som rör reproduktion, kvinnors hälsa och rättigheter, men kongressens deltagare beslutade att avslå specifika motioner som yrkade på att RFSU särskilt skulle lyfta fram dessa frågor under kommande mandatperiod.

/Kongressredaktionen