lördag 21 maj 2011

RFSU:s klinik ska HBT-certifieras!

Kongressen har nu beslutat att RFSU:s klinik och personal ska HBT- certifieras!

En sådan certifiering skulle innebära en kompetenshöjning hos personalen, att personalen känner trygghet i hbt-frågor och att kliniken får en ökad trovärdighet. Men framförallt innebär det att hbt-personer får ett fördjupat förtroende för kliniken och känner sig välkomna.

Förbundsstyrelsen ser positivt på att nu påbörja processen att HBT-certifiera klinliken och dess personal, i nära samarbete med RFSL.

Inga kommentarer: