lördag 21 maj 2011

"Jag har varit med i FS i 25 år"

Anders Karlsson, 67 år, infektionsläkare, Stockholm

Varför kandiderar du till FS?
– Det är viktigt att det finns en kontinuitet i frågor som har med ekonomi att göra. Det blir allt viktigare eftersom vi har en stor omsättning och många anställda. Jag har suttit i FS i 25 år nu och vill gärna fortsätta. Nu när jag börjar trappa ner i mitt yrkesverksamma liv har jag dessutom mer tid för RFSU.

Vilka frågor kommer du att driva?
– Bolagsfrågorna och de ekonomiska frågorna. Men jag är förstås fortfarande intresserad av de sexualpolitiska frågorna.

Text: Ulrika Hammar Bild: Carolina Hemlin

Inga kommentarer: