lördag 21 maj 2011

Jämställdheten brister i talarstolen


På 2009 års RFSU-kongress kritiserades den ojämställda fördelningen i talarstolen, det var fler män än kvinnor som tog talartid. I år förs återigen statistik, men även utifrån att deltagarna kan definiera sig som kategorin annat, inte endast kvinna och man.

Efter första dagens förhandlingar visade siffrorna att kvinnor - som utgjorde 67 procent av de som har yttranderätt - hade 35 procent av talartiden. Män - som utgjorde 28 procent av de med yttranderätt - hade hela 65 procent av talartiden.

Jämställdheten brister, upp med fler kvinnor i talarstolen!

Inga kommentarer: