fredag 20 maj 2011

Omskärelse av pojkar – i år igen!
För tredje kongressen i rad är frågan om omskärelse av pojkar ett hett debattämne. Cirka 15 personer samlades för att vädra sina åsikter. Två motioner är lagda som enligt lag vill förbjuda all omskärelse av pojkar upp till 18 år. En av motionärerna vill RFSU ska verka för att lagen om förbud mot könsstympning av kvinnor görs könsneutral och att man ska lyfta fram de negativa aspekterna av manlig omskärelse. RFSU har just kommit ut med en skrift kring omskärelse av pojkar och män som ger fakta kring vad omskärelse är och hur det görs.

På torgplats 7 diskuterades frågan och Alán Ali från förbundsstyrelsen sade:
– Det är tredje gången vi står på en kongress och diskuterar den här frågan, det märks att den är viktig för RFSU.
Jonas Bengtsson från RFSU Malmö tar tydlig ställning mot all form av könsstympning och menar att RFSU bör arbeta för ett lagstadgat förbud mot manlig omskärelse av barn.
– Annars lever RFSU inte upp till sina tre friheter Att välja, vara och njuta.
Alán Ali menade att det är ett problem att RFSU inte når ut till de i samhället som inte är kristna, alltså andra kulturella och religiösa grupper.
– Till exempel, hur många som var upp i talarstolen nyss hade annan hudfärg än vit? frågade Ali.

Text och bild: Carolina Hemlin

Inga kommentarer: