lördag 21 maj 2011

RFSU på stan!
Nu har RFSU gett sig ut på stan för att prata SRHR. Janne Nordstedt från RFSU Gotland, laddar upp inför mötet med politikerna.

- Det känns kul! Det här är ett bra tillfälle att påverka politiskt och lyfta SRHR frågorna lokalt. Med tanke på den höga klamydiastatistiken och antalet oönskade graviditeter på Gotland, så är det viktigt att sätta press på politikerna. De måste ta tag i SRHR frågorna aktivt och jobba mer förebyggande för att det ska bli någon förändring här.

Inga kommentarer: