lördag 21 maj 2011

Sex är politik – och demokrati!

RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér håller nu sitt tal där hon på olika sätt belyser viktiga aspekter av demokrati. Kongressen och mötet här handlar just om detta. Det sexualpolitiska arbete som RFSU driver lokalt, nationellt och internationellt, är också en fråga om demokrati menar Åsa.
– Vi jobbar kliniskt, genom upplysning och med politisk påverkan med målsättningen att alla ska ha samma rätt och tillgång till SRHR.

Åsa poängterar att de SRHR frågor som vi driver här hemma också hänger ihop med de internationella frågorna och orättvisorna i omvärlden där motståndet hårdnar.
– Det är en kamp om demokrati som utspelar sig hela tiden både i Sverige och i världen. I Uganda pågår kampen för demokrati där vår kollega och rättskämpe David Kato nyligen blev mördad för sin kamp för HBT personers rättigheter. Vi ser ett växande motstånd till SRHR frågorna också inom EU, världens största biståndsaktör - där medlemsländerna har oerhört svårt att enas i frågor som rör säkra aborter och mödrahälsovård, säger Åsa.

Vatikanstaten mobiliserar aktivt motstånd inom FN och den globala finansieringen minskar till viktiga SRHR aktörer som IPPF och UNFPA. Åsa understryker här vikten för RFSU att fortsätta samverka och stödja andra modiga aktörer i våra internationella nätverk som kämpar för allas demokratiska rättighet till sexuell och reproduktiv hälsa. RFSU:s frågor är en viktig del av det internationella utvecklingssamarbetet och biståndspolitiken, där vi också kan spela en stor roll i förändringsarbetet.

Men det är inte alla som älskar RFSU, fortsätter Åsa och drar några mediacitat från vissa svenska motståndare som beskriver RFSU som; ”sexlobbyns makalösa makt”, ”regeringens chefsideolog i sexfrågor i världen idag” och att ”Åsa ligger tio i topp över mänsklighetens faror”.
– Det här visar på att vi faktiskt har makt och inflytande, säger Åsa skämtsamt men tillägger att det också visar på att vi gemensamt har ett stort ansvar att vårda det förtroende som RFSU faktiskt har bland de allra flesta. Det är därför som vi gemensamt fortsätter arbeta hårt tillsammans över hela landet för att säkerställa vårt varumärke och viktiga arbete, menar Åsa.
– Sex är politik – tillsammans kör vi framåt!

Text: Karin Nilsson Bild: Carolina Hemlin

Inga kommentarer: