fredag 20 maj 2011

RFSU Gotland välkomnar!


Thérese Björklund, ordförande i RFSU Gotland, hälsade välkommen genom att säga att RFSU Gotland är stolt över att få vara värd och att hon hoppas att vi alla ska trivas och få en bra, konstruktiv och kul kongress.

– I RFSU Gotland har just sexualupplysningen på stränder, campingar, krogar, ungdomsgårdar och i skolan varit prioriterade områden sedan vi bildades 1994. Vi är därför extra glada att FS nu föreslår att just Sexualupplysningen ska bli vårt fokusområde.

Thérese menade att om vi tittar tillbaka på vårt namn, kan det verka märkligt att Riksförbundet För Sexuell Upplysning ska behöva prioritera det som är grunden i allt vårt arbete. Men den grunden och det arbetet behöver ständigt utvecklas, kvalitetssäkras och uppgraderas, sa hon.

Thérese påpekade vidare att RFSU är en viktig del av det civila samhället.

– Vi ska utveckla och sprida metoder, vi ska ställa frågor och peka på både brister och goda exempel, vi ska våga säga ”å ena sidan och å andra sidan” Vi ska upplysa – sexualupplysa! Vi ska driva våra frågor, men också våga ställa krav och lämna över när vi gjort vårt.

För att detta ska genomföras behövs både spets och bredd, menade Thérese och därför är alla delar av RFSU viktiga: Den enskilde medlemmen som brinner för våra frågor, den lilla eller stora lokala föreningen eller gruppen, våra medlemsföreningar, de förtroendevalda både på lokal nivå och på nationell nivå, vår klinik och vårt kansli och alla de som har RFSU som sin arbetsplats.

– Vi vill säga ett extra varmt välkommen till dig som är på kongress för första gången, till dig som är rätt ny medlem och till de lokalföreningar och grupper som bildats sedan förra kongressen. Så än en gång - varmt välkomna till Gotland, Visby och RFSU-kongressen, avslutade Thérese.

Inga kommentarer: