fredag 20 maj 2011

"Vi ska besluta kloka saker"

Sari Asa-Nicolaisen, ordförande RFSU Linköping och nominerad till lekmannarevisor till FS. Har varit aktiv inom RFSU i tio år.

Vad är dina förväntningar inför kongressen?
– Att vi som vanligt ska fatta kloka beslut. Våra beslut blir som ringar på vattnet som i förlängningen påverkar många. Och så förväntar jag mig att det ska bli roligt!

Vilken är den viktigaste frågan, tycker du?
– Manlig omskärelse. Jag har läst mycket om det innan, men lärde mig ändå nya saker när jag läste vår broschyr. Man får inte göra ett barn illa! Vi måste visa att vi värnar om barns rättigheter och sexualitet.

Inga kommentarer: