fredag 20 maj 2011

"Jag vill se hur mångfacetterat RFSU är"

Mina Gäredal, 31, aktiv i RFSU sedan 2005. Startade upp RFSU Uppsala. Ska föra statistik över talartid i plenum ur ett mångfaldsperspektiv.

Vilka är dina förväntningar på kongressen?
– Att det blir många utvecklande diskussioner som kan ta förbundet vidare och visa vart vi vill gå.

Vilken tycker du är den viktigaste frågan?
– Att propositionerna och motionerna är på så olika nivåer och mångfacetterade. Ingen specifik fråga.

Vad ser du mest fram emot?
– Att lyckas med statistikuppgiften!

Text och bild: Carolina Hemlin

Inga kommentarer: