lördag 21 maj 2011

"Jag vill göra det igen!"

Hej Stefan de Vylder!

Varför kandiderar du till förbundsstyrelsen?
– RFSU driver jätteintressanta och viktiga frågor och därför vill jag engagera mig mer aktivt i arbetet. Jag satt med i styrelsen förut 2003-2005 och tyckte att det var så kul och givande – så jag vill gärna göra det igen!

Vilka frågor vill du driva om du blir invald?
– Jag är mest intresserad av de internationella frågorna som jag också har lång erfarenhet av. Hiv och aids, genus och jämställdhetsarbete är frågor som jag brinner för. Som ekonom tycker jag också att det är viktigt att lyfta de ekonomiska frågorna och perspektiven, till exempel kostnaderna för all slags diskriminering i samhället.

Text: Karin Nilsson Bild: Carolina Hemlin

Inga kommentarer: