söndag 22 maj 2011

Omskärelse av pojkar

Kongressen avslutades med en het debatt om omskärelse av pojkar.
Hur bör RFSU agera och vad är nästa steg för att på bästa sätt lyfta denna komplexa fråga?

Ska RFSU fortsätta att driva opinionsbildning och upplysning på ett resonerande sätt kring omskärelse, eller driva igenom en lagförändring för omskärelse av pojkar?

Kongressen beslöt efter en lång diskussion att RFSU inte ska verka för en lagförändring, utan istället fokusera på informationsspridning i förändringsarbetet.
RFSU har tagit fram en skrift kring omskärelse för att ge stöd i hur man kan resonera och förstå omskärelse utifrån ett hälso- och rättighetsperspektiv.Inga kommentarer: