söndag 22 maj 2011

"Viktigt att RFSU representeras av personer från hela Sverige"

Victoria Asp (valberedningen)

Vad är ditt starkaste minne från kongressen?
– Johanna Koljonens tacktal och avtackningen av avgående förbundsordföranden Lena Lennerhed.

Vad kommer du ta med dig hem?
– Vikten av att i framtiden jobba än mer med att hitta kandidater till förbundsstyrelsen med representation från så många delar av landet som möjligt.

Text och bild: Carl Osvald

Inga kommentarer: