fredag 20 maj 2011

Kongresstorg - vad är det?
Nu flyttas mötet ut från plenumsalen till det så kallade kongresstorget.
Det är flera olika torgplatser där bland annat motioner, propositioner, verksamhetsberättelser och förslag till uttalanden kan diskuteras.

Kongressdeltagarna får röra sig fritt mellan de olika platserna för att diskutera frågor och sätta upp sina skrivna kommentarer. Utsedda torgvärdar och sakkunniga hjälper till att moderera diskussionerna på torgplatserna. Det här blir en viktig arena för att föra fram åsikter och för att få fram bra underlag för de beslut som ska fattas under kongressen.

Inga kommentarer: