fredag 20 maj 2011

Välbesökt torgplats om sexualupplysning

Torgplatsen som handlade om upplysning och undervisning var välbesökt. Motionen om Seniorinformatörer diskuterades inte utan många gick bara fram och skrev under. Det som debatterades flitigt var dock motionen om att låta RFSU genomföra en vetenskaplig studie av skolinformationsverksamheten i syfte att evidensbasera denna. FS svar var att man ska börja med att verka för att intressera forskare att göra en utvärdering. Ett yrkande presenterades som går ut på att RFSU i samarbete med forskare ska göra en utvärdering av skolinformationsverksamheten
- Fokusområdena har också varit en het potatis, berättade Petter Forkstam från FS som förespråkar ”Sexualundervisning 2.0”. Vi ska finnas där människor finns och bedriva sexualupplysning bland annat i digitala medier.
Motion 3 yrkar att vi istället lyfter fram familjepolitik som fokusområde.

Inga kommentarer: