lördag 21 maj 2011

"RFSU är jätteviktigt och jag tror att jag kan bidra"


Margareta Karlsson är 55 år och barnmorska från Vingåker.

Varför kandiderar du till RFSU:s förbundsstyrelse?
– Jag kandiderar till förbundssstyrelsen eftersom jag anser att RFSU är jätteviktigt och jag tror att jag kan bidra.
– Jag är van vid styrelsearbete och föreningsarbete. Dessutom har jag arbetat länge med sexualpolitik i mitt
arbete som barnmorska.

– Om jag blir invald vill jag driva frågan om sexualupplysning eftersom jag tyckder det är viktigt att det är en levande fråga.
– Dessutom vill jag gärna följa och delta i den allmänna politiska debatten, speciellt om familjepolitik. RFSU ska synas och höras.

Text: Eva Atterlöv Frisell Bild: Carolina Hemlin

Inga kommentarer: