onsdag 21 juli 2010

Äntligen ett genombrott för mikrobicider?

Efter många försök verkar tillslut ett genombrott ha nåtts i arbetet med att ta fram en kräm som förebygger HIV hos kvinnor, så kallade mikrobicider. Enligt en sydafrikansk studie ska Tenofovir Gel minska risken för hivinfektion hos kvinnor med upp till 50%. Bekräftas resultaten innebär det ökade möjligheter för kvinnor som inte kan ställa villkor för kondomanvändande eller sex att själva skydda sig mot hivinfektion.

Inga kommentarer: