torsdag 8 juli 2010

Samtycke eller inte?
1962 fick Sverige en ny brottsbalk och våldtäkt inom äktenskapet blev olagligt. Sedan dess har lagstiftningen gått framåt och idag är våldtäktslagstiftningen ganska omfattande. Men är den tillräckligt bra? Skulle den fungera bättre och fler våldtäktsmän dömas, om tillämpningen var bättre? Ska samtycke skrivas in i lagen? Panelen var ganska enig om att då är fallet.

Just nu pågår en översyn av sexualbrottslagen som ska vara köar i oktober. I den kommer kravet på våld eller hot om våld, och ifall en skrivning om samtycke, inledde Lise Berg, Amnestys ordförande och jurist, på seminariet "Samtycke, tjatsex och våldtäkt" som hölls 10.30 på torsdagen med cirka 40 i publiken. RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér, Helena Bergholtz (FP) och juristen Eva Diesen ingick också i panelen.
- Amnesty vill att regeringen tillsätter en granskningskommisson för att gå igenom alla anmälda våldtäkter för att se på vilka grunder förövare döms eller inte döms.
- Våldtäktsbrottets definition har vidgats, sa Helena Bergholtz och påpekade att 1998 års sexualbrottsutredning som hon var med i var eniga för en samtyckesklausul.
- Vi kan se i praktiken att lagstiftningen idag är utformad efter överfallsvåldtäkter, men en lagstiftning måste utgå från verkliga situationer, det kan vara tjatsex, ytligt bekanta eller andra svåra situationer, sa Eva Diesen som granskat 1000 domar de senaste 2 åren.
- Om man har samtycke som rekvisit kan det sätta fokus på förövares beteende snarare än offrens, menade Diesen.
Samtyckeskravet har annars kritiserats för att kunna att komma lägga fokus på offret.
- På RFSU:s klinik kommer män och kvinnor med erfarenheter och de har gemensamt att värdet av en bra rättsprocess är väldigt viktigt.
- RFSU är inte säkra på att samtyckeskrav vore det bästa, men håller med om kravet på en granskningskommisson och ska ta ställning till utredningen som kommer i höst.

Text Carolina Hemlin

Inga kommentarer: