onsdag 21 juli 2010

Human Rights, right now!


Igår gick konferensdeltagarna ut på Wiens gator i ett gemensamt demonstrationståg som en del av en global kampanj för mänskliga rättigheter, hiv och aids. www.hivhumanrightsnow.org

RFSU var så klart med bland tusentals demonstranter som skanderade så att det ekade bland Österrikes gräddbakelsesöta husväggar; "What do we want? Human Rights - Right now!! What do we need? Universal Access now!!"

Mänskliga rättigheter är ett vedertaget och självklart begrepp för många, men vad innebär det när vissa personer inte inkluderas i begreppet? Under konferensen har vi fått höra många exempel från olika delar av världen, där mänskliga rättigheter kränks varje dag och de sociala orättvisorna är oerhört stora.

Sexarbetare som blir misshandlade av polisen när de söker vård, hivpositiva kvinnor som tvångssterilseras, droganvändare som blir arresterade när de försöker ta del av sprututbytesprogram för att skydda sig mot hiv, män som våldtar homosexuella kvinnor för att "korrigera kvinnornas felvalda sexuella preferens" och ger kvinnorna hiv på köpet.
Listan med exempel är alldeles för lång och redan marginaliserade grupper krimiminaliseras, diskrimineras ytterligare och fråntas sina mest basala rättigheter. Som till exempel rätten till hälsa och att inte bli diskriminerad eller utsatt för våld och hot. Hur ska då dessa totalt utsatta grupper i sin vardag kunna skydda sig mot hiv, eller få tillgång till vård och mediciner? Det är en omöjlig och helt oacceptabel situation. Det är också ett stort hinder för att stoppa både epidemin och alla miljoner dödsfall i världen varje år.

Det var därför mycket känslor som låg bakom demonstrationens skyltar och rop att ALLA ska ha rätt till sina mänskliga rättigheter. Personer som lever med hiv, sexarbetare, droganvändare, hbt personer, de som sitter i fängelse, kvinnor, unga, migranter - ALLA är människor och ska också ha samma mänskliga rättigheter som alla andra. Det borde ju vara en självklarhet. Men så är det inte idag.

Annie Lennox som är en driven aidsaktivist avslutade hela demonstrationen i en stor konsert där alla samlats för att kräva att världens ledare måste agera nu, stoppa hivepidemin och ge mer stöd! Marginaliserade grupper ska inte kriminaliseras, diskrimineras och hotas - de ska ha samma rätt som alla andra att kunna skydda sig mot hiv och aids, utan att behöva riskera att sättas i fängelse eller utsättas för våld.

År 2010 har världens ledare tidigare satt som slutdatum för att ALLA människor ska ha "universal access" till hivprevention, behandling och vård. Make it happen now! Det är på tiden.


Inga kommentarer: