onsdag 7 juli 2010

Vallöfte från Bodström på RFSU:s seminariumThomas Bodström gav ett löfte inför valet om barnahus i varje län på RFSU: seminarium om sexuellt våld på onsdagen.
– Vi lovade 2006 att vi skulle ha ett barnahus i varje län. Nu upprepar vi det igen. Om vi vinner valet ska det finnas ett barnahus i varje län, lovade Thomas Bodström.Lokalen räckte knappt till på RFSU:s lunchseminarium om förebyggande av sexuellt våld. Cirka 70 åhörare trängde ihop sig på Wisby Deli när experter och politiker diskuterade hur man ska förebygga och behandla sexuella övergrepp. Båda blocken utlovade stöd till RFSU:s förslag om en nationell hjälplinje.
Medverkade gjorde Niklas Långström, professor och läkare inom kriminalvården, Katarina Öberg, leg psykolog, Jonas Hallberg, leg psykolog, Stefan Arver, verksamheschef fär CASM samt Thomas Bodström (S), Karin Karlsbro (FP) och Otto von Arnold (KD). Modererade gjorde Åsa Regnér, generalsekreterare RFSU.
Niklas Långström inledde med att ge en bild av mekanismerna bakom sexualbrott. Även om en brottshandling kan se lika ut på ytan, till exempel när sexuellt våld begås i krig eller om det begås i Sverige har de har olika grunder, menade han.
– Sexuellt våld är ingen sjukdom, det handlar om beteenden. Därför måste samhällets åtgärder för att förebygga och behandla varieras efter hur problemet ser ut.
– De som begår sexbrott skiljer sig från dem som inte begår sexbrott. Det handlar om attityder och sociala faktorer. Machoattityder - att killar tänker att de kan ta vad de vill ha, sexualisering – att sex präglar hela ens liv, avvikande sexualitet – till exempel pedofili, och det kan vara missbruk, misshandel och andra saker som spelar in.
¬– 90-95 procent av dem som döms för sexualbrott är inte dömda tidigare. De återfaller också mer sällan i brott än andra brottslingar, även om det finns stora mörkertal.
Långström poängterade också att alla förövare inte ens bör ha behandling.
– De som inte beräknas återfalla i brott behöver inte behandling, det kan till och med ge motsatt effekt. Men rätt behandling till rätt person är viktigt. han fortsatte:
– Och offentlig uthängning, som är så populärt idag, har inte någon bevisbar effekt mot att en förövare ska begå nya brott, snarare tvärtom. Man ska såklart inte vara snäll mot förövare, men inte straffa bara för att det känns bra, om man vill ha effekt, sa LångströmPsykologen Katarina Öberg som jobbar med behandling av sexuella förövare på Huddinge sjukhus berättade om hur ett konkret fall som söker sig till sexualmedicinskt centrum kan se ut. Det är Kalle, cirka 30, som märker att han tänder på yngre pojkar och är rädd för att ha ska begå övergrepp. De jobbar då på många plan med ett helhetsgrepp på Kalles hela livssituation försöker man förändra och styra om de beteenden och tändningsmönster som skulle kunna leda till brott. Behandlingsperioden är flera år och Kalle behåller kontakt med kliniken åren framöver.
– Vi vet att det går att behandla patienter, och samhällsvinsterna är stora, sa Öberg.
Jonas Hallberg, också psykolog, pratade om så kallad hypersexualitet och hur det kan behandlas. Till exempel med ångest- och lustdämpande medicin, men såklart också terapi.
– Vi använder ett skräddarsytt kbt-terapiprogram som är anpassat efter individen, med att förändra beteendemönster, träna upp social färdighet, och mycket med internetbaserad terapi vilket är framgångsrikt, och kostnadseffektivt.

RFSU:s Åsa Regnér inledde själva debatten men att konstatera att det kan göras mycket för att förebygga sexualbrott, men frågade - hur ska man göra? En åtgärd som RFSU och Karolinska institutet i Huddinge framfört i flera år är en nationell hjälplinje.
– Men jag vill veta - hur ser ett samhälle ut som förebygger sexuella övergrepp? Och är det inte en viktig faktor att de flesta förövare och offer är män?
– Vad gör vi för at man inte ska hamna i sexualbrott, och vad gör vi efter? Där har det inte gjorts något i Sverige på många år, sa Karin Karlsbro.
– Vi stödjer förslaget om telefonlinje, ser behov av samverkan mellan olika instanser, och sist men inte minst – kunskap och forskning. Att satsa på forskning för att öka kunskaperna känns som den viktigaste åtgärden på lång sikt, fortsatte hon.
– Intressant att höra de borgerliga tala på det här sättet, ni har de fyra senaste åren bara pratat om höjda straff, menade Thomas Bodström, och fortsatte:
– Synd att det kommer så nära innan valet, Karin, du kan väl prata med Beatrice Ask o co eftersom de alltid bara talar om juridik och höga straff. Ingen på ministernivå har svarat på våra inbjudningar om att diskutera förebyggande arbete, menade Thomas Bodström.
– Vi tittar på andra saker runtomkring, familjen och samordning i kommunerna men vi måste också öka antalet straffade, sa Otto von Arnold från kristdemokraterna.
– Anledningen att det är så svårt med förebyggande arbete är att det tar så otroligt lång tid tills man ser resultat. Det är ett dilemma som alla politiker har. Vi politiker måste stå på oss, media måste också förstå att det lång tid, sa Bodström.
– Det är inte politisk bekymmersamt att fokusera på långsiktigt arbete, svarade Karin Karlsbro. Det finns redan ett imponerande antal åtgärder som regeringen satt igång.
– I arbetet mot sexuellt våld finns många frivilliga organisationer som jobbar med offer för sexuellt våld, men det är få eller inga som arbetar för förebyggande, fortsatte hon.
– Vi får inte välja sida. Ju fler gärningsmän vi kan hjälpa, desto fler presumtiva brottsoffer hjälper vi också, det är viktigt att komma ihåg, sa Bodström.Innan man kommer till RFSU:s klinik eller Huddinge, finns det andra instanser som spelar roll? Har skolan en roll att spela? frågade Åsa Regnér.
– Jag tänker på Bjästa och hur fel det kan bli, sa Karin Karlsbro. Jag har tre små döttrar, hur ska man förklara för dem en dag hur samhället ser ut vad gäller kvinnosyn till exempel? Jag tror att visionen handlar om att få ett jämställt samhälle, att lärare tar itu med vardagssituationer, sex- och samlevnadsundervisningen fungerar, men vi har alla ett ansvar för ett jämställt samhälle, och det kan man inte lagstifta fram.
– Det krävs manliga förebilder. Skolan har en stor roll. Alla har vi ett ansvar, och det måste vi politiker och intresseorganisationer sätta igång en diskussion om, menade Otto von Arnold.
– En del sexualbrottslingar är unga, och offren är unga. Skolan kan göra mycket eftersom det är där attityder formas, till exempel RFSU, Ecpat och andra ska involveras i estadium i elevernas tid i skolan. Och inte minst – hjälpa dem som hamnar snett utan att fördöma dem redan på ett tidigt stadium.
– Ok, vi ser fram emot mer behandling i alla län och en nationell telefonlinje efter valet, oavsett vem som genomför det, avslutade Åsa Regnér.

Text Carolina Hemlin
Bild Maria Gullmark

Inga kommentarer: