tisdag 20 juli 2010

Rights here, right to your screen

Det är möjligt att följa aidskonferensen i Wien på många sätt - inte bara genom RFSU-bloggen.

Det går att hitta många av de större föreläsningarna och diskussionerna genom att klicka på "webcasts" på konferensens hemsida: www.aids2010.org

Höjdaren hittills på Wienkonferensen för min del (som råkar vara mr-jurist) var den här diskussionen mellan tre riktigt spännande figurer som arbetar med mänskliga rättigheter (klicka på länken så kommer du till webbsändningen).

Deltagare i samtalet är Morten Kjaerum, chefen för EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA), FN:s särskilde rapportör om tortyr, Manfred Nowak, samt FN:s särskilde rapportör om rätten till hälsa, Anand Grover. Det hela leds av Joseph Amon från Human Rights Watch.

Om du har ett intresse för mänskliga rättigheter och har en timme över passa på att titta och/eller lyssna.

Det är ingen debatt där deltagarna kastar smuts på varandra, men det går verkligen vilt till ändå.

Vad som kommer fram är rättighetsanalyser som inte alltid accepteras i vad Grover kallar the real world. Han bryr sig inte om motståndet: "Det är vår plikt som mänskliga rättigheters-aktivister att sätta dessa saker på agendan!"

Nowak talar om problemen med läger för tvångsbehandling av drogmissbrukare i Asien (en snackis på konferensen) och förklarar att det finns något som heter rätt till sex.

Grover pekar vidare på vikten av att komma tillrätta med kriminalisering av hela sektioner i samhället. Han ser det som nödvändighet att bygga hivrespons på empowerment av människor som lever med hiv. Han kommenterar också kort den svenska sexköpslagen.

Kjaerum förutspår att de individer som arbetar i hivinsatsernas frontlinje kommer att få en mycket tyngre roll: doktorer, sköterskor och kriminalvårdare är framtidens mr-försvarare.

Mycket nöje!

Inga kommentarer: