fredag 9 juli 2010

Hallå där Gudrun Schyman, hur känns det?

Hur känns det att vinna RFSU:s omröstning?
– Jag känner mig verkligen hedrad. Det betyder att många människor har förtroende för mig.

Om du vore sexualpolitisk minister, vad skulle du satsa på?
– Utbildningsinsatser i sexualpolitik för regeringens övriga medlemmar, myndigheter och verksamheter. Jag skulle garantera att sexualundervisning blir obligatorisk på lärarutbildningarna. Och jag skulle se till att det finns ungdomsmottagningar tillgängliga och gratis preventivmedel till ungdomar.

– Jag tar det här på allvar, jag sätter mig gärna ner tillsammans med RFSU och lägger upp en agenda för hur en sexualpolitisk minister ska arbeta, avslutar Gudrun Schyman.

Text: Carolina Hemlin

Inga kommentarer: