måndag 19 juli 2010

Orientering med jämställdhetskompass

"Innan ni ens öppnar programmet: välj ett tema som ni vill följa, annars kommer ni fullständigt drunkna i utbudet!". Det var uppmaningen från en luttrad och erfaren konferensdeltagare och jag tror att han hade rätt i att man gör klokt i att prioritera.

Det är inte lätt att välja bland det digra utbudet, men själv är jag särskilt intresserad av jämställdhet och kvinnors rättigheter och kunde konstatera att det området faktiskt (tyvärr) är något sånär överblickbart. Kanske är det som Everjoyce Win, chef för avdelningen för kvinnors rättigheter på Action Aid säger: "vi kvinnor måste fortfarande påpeka att vi är mänskliga och har samma rättigheter som män".

Women Arise är en koalition av internationella organisationer och grupper som arbetar för jämställdhet och kvinnors rättighter. Man har satt ihop en gemensam agenda för att tillsammans lyfta viktiga frågor och att säkerställa att kvinnor och jämställdhetsfrågor är centrala och närvarande på konferensen. De ordnade ett möte på söndagen för att diskutera vilka frågor som är särskilt brännande och hur vi gemensamt kan synliggöra dem under hela konferensen. Många nämnde behovet att gå från vackra ord till handling och se till att resurser verkligen når fram till kvinnoorganisationernas arbete. Under invigningsceremonin var vi ett hundratal kvinnor och män som iklädda "Women Arise"-tröjor reste oss och skanderade "women´s rights - action now!".

Idag, under konferensens första dag, har jag gått på ett par intressanta möten, bland annat ett om bakgrunden till utarbetandet om Yogjakarta- principerna. Men framför allt har jag gått runt och bekantat mig med de olika delarna av konferenslokalen och träffat nya och gamla bekanta. I utställningshallen finns de officiella montrarna - där trängs läkemedelsföretagen med MR-organisationer, FN-organ och landmontrar. I "Global Village" kan man till exempel hänga i LGBT Networking Zone, kryssa mellan de upphängda bh-arna i Women Networking Zone eller bara bekanta sig med olika organisationer och nätverka i största allmänhet. Jag ser fram emot att göra det och mycket annat under de kommande dagarna!

Inga kommentarer: