lördag 24 juli 2010

Österrike blir utbuat!

Under aidskonferensen i Wien, kommer det fram att Österrikes regering inte bidrar med en endaste euro till den Globala Fonden för Aids, TBC och Malaria. Faktum är att Österrike inte har bidragit alls till Globala Fonden sedan 2002, då de pytsade in ett pinsamt litet bidrag i jämförelse med alla andra länder.

Den 1 juli 2010, dvs samma månad som den internationella aidskonferensen hålls i Wien, skickar Österrikes regering, i biståndsministerns namn, ett brev till Globala Fonden som tydliggör hur Österrike ser på HIV/AIDS och globala hälsofrågor.

Detta brev visades på en storbildsskärm i konferensens största sal inför tusentals åskådare. Paula Akugizibwe från organisationen Arasa i Sydafrika, tog det ypperliga tillfället i akt under sin presentation i plenariesalen, att visa just detta brev inför alla.
Här ett kort utdrag ur brevet: ..."I wish to inform you (Globala Fonden) that health is not a thematic priority of the Austrian Development Cooperation". I brevet står det att Österrike därför inte kommer att bidra med något stöd till Globala Fonden under perioden 2011-2014. Publiken blir fullständigt förbannad när detta brev visas och alla ställer sig upp och buar ut Österrikes hälsominister som också befinner sig i salen.

Under veckan tar alltfler upp Österrikes svek att inte bidra alls till fonden. En annan talare riktade en hård verbal spark till regeringen; "It is so nice to be here in Wienna. You have beautiful houses, music and refurbished churches...but what about your solidarity with the world and with hiv positive people? You should be ashamed!"

Annie Lennox riktar ytterligare kritik mot Österrike tillsammans med många andra talare och föreslog att Österrike åtminstone kunde ge den vinst som aidskonferensen genererar till Globala Fondens kamp mot hiv och aids i världen! Österrikes hälsominister försökte släta över och bemöta kritiken, men gör det bara på tyska...!! Ingen förstår så klart, då få konferensdeltagare talar tyska. Alla fortsätter bua ut Österrike, som skämt ut sig rejält internationellt under denna konferens. Nej, hälsofrågor verkar ju inte vara så viktigt...lycka till då Österrike med att nå de gemensamma milleniemålen 2015!Inga kommentarer: