måndag 26 juli 2010

Vem har makt över sexualiteten?RFSUs första seminarium på Stockholm Pride 2010 var titulerat "Vem har makt över sexualiteten" då Pridefestivalen har tema makt i år.

På seminariet uppmärksammades både reell makt som yttrar sig mer konkret exempelvis lagar, men även den mer abstrakta makten som yttrar sig i normer. Lena Lennerhed tog upp hur dessa både behöver problematiseras men också ses som något positivt. Att krossa normen blir lätt ett mantra som i längden kan bli betydelselöst.

När vi är delaktiga i ett samhälle medverkar vi till att skapa normer, varför inte då medvetandegöra de som är positiva för att motverka de destruktiva? RFSU sprider normer som exempelvis ömsesidighet.

Kristina Ljungros berättade om RFSU stockholms skolinformation och Ulf B Andersson berättade om sex och media. Ulf ifrågasatte att media skulle ha makt över människors sexualitet och pratade istället om inflytande och hur medias framställning av sex kunde vara rent av positiva. Här underhölls vi också av ett antal löpsedlar Ulf tagit med sig!

RFSU:s jurist Lars Olsson påpekade att sexuella rättigheter måste vara en självklar del av de mänskliga rättigheterna. Som länken mellan juridik och politik på RFSU fick han även en klurig publikfråga om hur RFSU ser på att samtyckligt sex kan stoppas av lagen, exempelvis BDSM. Lars svarade att man inte kan säga ett enkelt ja eller nej. Just därför kräver den här frågan fortsatt diskussion. Keep the fire burning!


Foto: Hanna Navier

Inga kommentarer: