onsdag 21 juli 2010

Funktionsnedsättning och HIV/Aids

Med 184 nationaliteter på plats blir det tydligt att inte alla definierar funktionsnedsättningar fullt så brett som vi gör i Sverige. Det som är förvånande är att man på flera seminarier där man till och med diskuterar funktionsnedsättning och lyfter den snart tvååriga konventionen för personer med funktionsnedättning inte ser HIV/Aids i det ljuset.

För mig är det självklart att denna konvention borde vara det främsta vapnet för alla med ett "rights based perspective" men så är det inte här. Kanske är det just för att man tänker funktionsnedsättning som bara synliga nedsättningar, vilket ju är långt från verkligheten?

Jag kommer i alla fall att åka här ifrån med de tydliga utmaningarna att dels försöka leta djupare efter vad vi kan göra i RFSU, som rättighetsbaserad organisation, för att marknadsföra konventionen som ett verktyg i kampen för personer som lever med HIV, dels försöka uppmana den svenska funktionshindersrörelsen - där Maryanne Rönnersten och Annika Åkerberg har gjort helt revolutionerande arbete med att omsätta standardreglerna och konventionen i praktiska verktyg - att engagera sig och nå ut även på denna arena.

Ledande forskare räknar idag med att 10% av världens befolkning har en funktionsnedsättning enligt den snävare definitionen. Dessa har större sårbarhet på många områden. De är fattigare, har sämre hälsa och skyddsnät, bara 2-3% kan läsa och skriva (1% av kvinnorna) de är mer våldsutsatta i allmänhet och är i högre grad utsatta för sexuellt våld. De har också mycket lägre tillgång till sexualundervisning, testning och rådgivning. Ändå är de i princip alltid uteslutna ur de stora HIV-programmen med hänvisning till missuppfattningen att människor med funktionsnedsättning inte har ett sexliv!

Det finns många skäl att göra något - Nu!

Vill du läsa mer om konventionen finns den att ladda ner och beställa både i lättläst och helhet på projektets webbplats. Dessutom kan du helt gratis ladda ner material för att arbeta med konventionen, Handikappförbundens alternativrapport på hur bra Sverige egentligen är att leva upp till konventionen och mycket annat på projektets materialsida.

Inga kommentarer: