måndag 19 juli 2010

Nu är vi på plats på AIDS 2010 konferensen i Wien

Så är RFSU delegationen på plats i Wien. Vi, dvs Anders Karlsson, Ulrika Holmström och Emma Wieslander från styrelsen samt Lars Olsson, Karin Nilsson och Felicitas Bergström från kansliet är här för att få nya intryck och fortsätta att utveckla RFSU:s arbete inom området, men också för att dela våra intryck med er som följer bloggen. Häng med oss i Wien!

Ett första intryck från konferensen är mängden och mångfalden människor som arbetar med hiv/aids. Vi är 26 000 deltagare i konferensen just nu! Att, som nyanställd på RFSU få träffa representanter från IPPF:s (International Planned Parenthood Federation där RFSU ingår) medlemsorganisationer från så vitt skiljda länder som Estland, Afghanistan, Norge, Nya Guinea, Kina och Nigeria förstärker känslan av att RFSU är en del av en global rörelse för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter där hiv är en viktig del, men inte den enda.

Vi inledde vårt deltagande i konferensen igår eftermiddag och kväll då vi deltog i ett möte med IPPF och dess medlemmar. Gill Greer, Generaldirektör på IPPF, talade om hur dess medlemmar kan arbeta för att komplettera sitts lands hälsosystem inom hiv-området genom att nå de som annars ofta missas såsom män som har sex med män och unga kvinnor. Hon talade om utmaningen att tycka om och känna med de människor som är annorlunda än man själv är, att motverka stigma, diskriminering och marginalisering av dem som ses som annorlunda eller undantaget och om vikten att alla människors mänskliga rättigheter respekteras, skyddas och förverkligas. Här kan IFFP:s medlemsorganisationer, dvs RFSU och alla andra, göra skillnad.

Vilka är då de områden som kommer att diskuteras mest under konferensen frågade sig IPPF. En gissning är finansiering och hiv, inte minst mot bakgrund av den ekonomiska krisen. En annan viktig fråga är att finna mer nyanserade vägar att arbeta med mänskliga rättigheter och hiv, att ta sig bort från de många gånger alltför fluffiga orden om mänskliga rättigheter och reda ut vad dessa betyder i praktiken och för olika människor. Exempelvis har en ung kvinna som använder intravenösa droger har andra behov än en man som använder droger.

De negativa effekterna av kriminalisering av beteenden såsom av samkönade sexuella relationer mellan män kommer också att lyftas under konferensen liksom effekterna av lagstiftning som innebär att den som överför eller utsätter någon annan person för hiv viruset kan dömas till fängelse eller böter. Båda dessa frågor är ämnen som RFSU arbetar med. Att använda behandling av hiv som en form av prevention, eftersom behandlingen minskar smittsamheten är ett annat viktigt ämne som verkar bli en central fråga under konferensen.

Redan igår blev det också tydligt att den särskilda utsatthet som många kvinnor har för hiv behöver lyftas ytterligare både generellt och under konferensen. Vi deltog i en aktion vid invigningsceremonin med Women Arise för att synliggöra detta. Mer info om detta kommer i ett senare inlägg!

Vi är taggade inför de kommande dagarna och ser fram emot att dela våra intryck, nya kunskaper och erfarenheter med er.

Inga kommentarer: