fredag 23 juli 2010

Sist men inte minst - abortfrågan

Senare idag avslutas aidskonferensen och en av dagens paneldiskussioner handlade om abortfrågan. Det var faktiskt ett av få, om inte det enda seminariet, som handlade specifikt om abort, oönskade graviditeter och hiv. Så det var hög tid! I en tidigare presentation om hur man kan förebygga mor till barn-smitta nämndes till exemepl inte abort - trots att tillgång till säker abort kan vara en viktig och kostnadseffektiv strategi för att förhindra överföringen av hiv. Dagens seminariun gjorde kopplingen mellan abort och hivprevention, men framför allt om hivpositiva kvinnors rättigheter och om bristen på respekt för dessa.
Jennifer Gatsi från Namibia, Promise Mthembu från Sydafrika och Eugenia López Uribe från Mexiko berättade om hur tillräcklig information om säkra aborter saknas i deras länder trots att laglig abort är möjlig i under vissa omständigheter (i Mexiko dock endast i Mexico City). I praktiken stöter också många hivpositiva kvinnor på svårigheter när de efterfrågar abort och i Nambia förekommer fall av påtvingad sterilisering. Även i stora delar av Mexiko är sterilisering den enda möjligheten fertilitetskontroll för många hivpositiva kvinnor, enligt Eugenia López Uribe.
Promise Mthembu betonade att vi inte bör prata om attitydförändringar när det i själva verket handlar om rena kränkningar av mänskliga rättigheter utan att det är viktigt att kalla saker för dess rätta namn. Panelisterna var eniga om att bred sexualundervisning, ökad jämställdhet och tillgång till sexuella och reproduktiva rättigheter är förutsättningar för riktig tillgång till säkra och lagliga aborter.

Inga kommentarer: