lördag 24 juli 2010

Ny UNAIDS strategi för behandling av hiv

UNAIDS presenterade i veckan en ny strategi för hiv/aidsbehandling; "Treatment 2.0- Is this the future of treatment? "

Läs mer om UNAIDS arbete och blogg från Wien här.

Syftet med denna globala strategi är att fler personer som lever med hiv eller aids, ska få bättre och snabbare tillgång till bromsmediciner. Idag har bara en tredjedel av de som behöver medicinerna, tillgång till behandling. Epidemin fortsätter att skörda liv i onödan - varje dag och varje minut, runtom i hela världen. Man beräknar också att för varje två personer som får behandling, så smittas fem nya personer av hiv.

Under konferensen har behandlingens preventiva effekt lyfts fram i flera diskussioner. "Treatment as prevention" är också en del av UNAIDS nya strategi. Det är allmänt känt att när personer som lever med hiv får tillgång till bromsmedicin, så minskar också risken betydligt för att viruset ska överföras till andra personer. Virusnivån sjunker så drastiskt hos en person som får bromsmediciner, att smittöverföringen ibland reduceras helt. Att gravida, hivpositiva kvinnor får tillgång till behandling, är också centralt för att hindra att deras barn föds med hiv.

Vad är det som gör att inte fler personer får tillgång till bromsmediciner? Det är inte bara bristen på ekonomiska resurser och finansiering som sätter käppar i hjulet. Faktum är att upp till 80% av kostnaderna för behandling, inte alls har att göra med själva medicineringen. Det som kostar är själva systemet runtomkring medicinerna och det som krävs för att en person ska få tillgång till behandling.

Lösningen är alltså inte bara att producera mer läkemedel billigare, utan också att se till att hälsosystemen fungerar bättre och att ALLA grupper i samhället har tillgång till hälsokliniker, rådgivning, hivtestning och vård. Det är också helt avgörande att minska stigma och diskriminering, för att fler personer ska våga hivtesta sig och inte bli diskriminerade när de får reda på att de lever med hiv.

Att arbeta integrerat med hiv, hälsofrågor, hälsosystem, decentralisering av hälsoservice, och också stärka SRHR perspektivet i allt detta, blir därför oerhört viktigt för att vi snabbare ska lyckas stoppa hivepidemin.

Inga kommentarer: